Prace badawcze, pomiarowe

Prace badawcze i pomiarowe

Oferujemy nasze usługi w zakresie prac badawczych, pomiarowych i studiów środowiskowych:

Prace badawcze i pomiarowe:

 • badania emisji zanieczyszczeń energetycznych i technologicznych
 • badania imisji zanieczyszczeń
 • badania hałasu chwilowego, równoważnego, dawki hałasu i jego analizy widmowej
 • badania jakości wód i ścieków
 • badania kwalifikacyjne odpadów (w tym jakość osadów ściekowych)
 • badania jakości gruntów i wód gruntowych
 • usługi z zakresu geologii inżynierskiej wraz z wierceniami zwiadowczymi, dokumentacyjnymi i kontrolnymi
 • badania natężenia pola elektromagnetycznego
 • badania eksploatacyjne kotłów (węglowe, olejowe i gazowe)

Prace analityczne i studia środowiskowe:

 • analizy wrażliwości i odporności środowiska na wprowadzanie w nim zmian
 • studia ochrony atmosfery z uwzględnieniem liniowych i powierzchniowych źródeł emisji zanieczyszczeń – możliwości analizy źródeł emisji niezorganizowanych (np. hałdy, place składowe itp.) dla obszarów przemysłowych, miast, regionów
 • studia ochrony przed hałasem
 • studia i analizy z zakresu zagospodarowania odpadów i ścieków
 • studia z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego – w tym ocena możliwości migracji zanieczyszczeń
 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
 • studia ekologicznej wykonalności – doradztwo obliczeniowo-informacyjne przy podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony środowiska o strategicznym dla przedsiębiorstwa czy regionu znaczeniu (polityka ekologiczna, finansowanie, stan prawny, stan techniki, urządzenia)