Kontakt

ilkontakt

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Spółka z o.o.

80-232 Gdańsk
ul. Jana Matejki 6
telefon: 058 345 20 62
tel./fax: 058 341 16 92
e-mail: opex@opex.gda.pl

NIP 584-020-37-07
REGON 001341803
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000024314 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
kapitał zakładowy 50.000 zł
Zarząd – Adam Marczak (od 1989 roku)
bank: Alior Bank SA
19 2490 0005 0000 4530 7508 6858