Doradztwo unijne – Europlace

Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego, prawo na poziomie krajowym uzależnione jest od prawa unijnego. Podmioty gospodarcze, w każdym sektorze działalności poddane są regulacjom prawnym nie tylko krajowym, ale również unijnym. Podczas gdy ustanawiane przepisy krajowe są nam znane, również dzięki śledzeniu zmian politycznych, rzadko jesteśmy na bieżąco z procesami legislacyjnymi w Brukseli.

Biorąc po uwagę powyższe, nasze przedsiębiorstwo współpracuje z firmą doradczą EuroPlace specjalizującą się w polityce i prawie europejskim.

Your needs. Your voice. Your place. Europlace.

Europlace to nowa firma na polskim rynku, wprowadzająca innowacyjne usługi, bazując na doświadczeniach i kontaktach w Brukseli. Europlace to firma doradcza specjalizującą się w polityce i prawie europejskim, będąca łącznikiem między polskim przedsiębiorcą a instytucjami unijnymi. Misją Europlace jest przygotowanie polskich przedsiębiorców na zmiany zachodzące w prawie europejskim, jednocześnie będąc ich głosem w Brukseli.

Świadome zarządzanie biznesem

Regularne obserwacje i analiza działań instytucji unijnych oraz zmian politycznych pozwalają na efektywne zarządzanie przyszłością firmy. Dzięki temu przedsiębiorcy są świadomi, w jakim kierunku zmienia się prawo europejskie w kluczowych dla nich kwestiach i są w stanie przygotować swoje przedsiębiorstwo na zmiany lub zareagować na odpowiednim etapie procesów legislacyjnych, np. występując o odstępstwo od regulacji unijnych.

Usługi

Europlace monitoruje i dostarcza informacje, w postaci raportów lub regularnych sprawozdań. Informuje o planowanych i zachodzących zmianach w legislacji unijnej. Alarmuje i doradza w przypadkach gdy zmiany są niekorzystne dla przedsiębiorcy. Szuka rozwiązań, nie tylko poprzez świadome zarządzanie przyszłością firmy, ale i zgłaszając problem odpowiednim osobom w Brukseli.

  • Research
  • Monitoring
  • Analiza i doradztwo
  • Liaison – reprezentacja i kontakt z instytucjami unijnymi

Unikaj problemów. Po co mi usługa doradztwa unijnego?

Dzięki regularnym wiadomościom na temat prawa unijnego w swojej dziedzinie, przedsiębiorca jest w stanie przygotować się i zaplanować dalsze kroki swojego biznesu. W przypadku gdy nowa legislacja lub zmiany polityczne mają niekorzystny wpływ np. na produkcję lub popyt, przedsiębiorca może zapobiec negatywnym skutkom.

Bądź aktywny. Po co mi relacja z urzędnikami unijnymi?

Dzięki relacji z urzędnikami, mamy możliwość obserwowania i czynnego uczestnictwa w procesach legislacyjnych. W przypadku gdy proponowane zmiany legislacyjne są niekorzystne lub w znaczny sposób ingerują w działalność przedsiębiorcy, Europlace zgłasza problem w Brukseli, szukając rozwiązań.

Europlace
Lęborska 3B
80­-386 Gdańsk
NIP: 584-258-84-56
+48 534 147 862
info@europlace.pl
http://www.europlace.pl