O nas

ilonas

Szanowni Państwo

Serdecznie witamy na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Spółka z o.o. w Gdańsku. Mamy przyjemność zaprezentować ofertę naszego przedsiębiorstwa, które już od 25 lat obecne jest na polskim rynku usług związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.
Naszą ofertę kierujemy zarówno do organów administracji samorządowej (gmin, miast i województw), urzędów administracji państwowej, jak i do przedsiębiorstw, zakładów, organizacji i wszystkich inwestorów, którzy prowadząc działalność w kontakcie ze środowiskiem naturalnym chcą wypracować optymalne, strategiczne decyzje dotyczące rozwoju swoich struktur lub rejonów oddziaływania oraz poszukują doradztwa, projektowania i realizacji w zakresie techniki i rozwiązań technicznych chroniących środowisko.
W trakcie wykonywania usług nasza firma dostosowuje się do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów. Dbamy o określenie skutecznych, profesjonalnych, optymalnych i zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) rozwiązań dla nurtujących Państwa wątpliwości czy problemów w zakresie ochrony środowiska.
Jest to możliwe dzięki wieloletniemu funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa, dogłębnej znajomości tematu oraz bogatym i różnorodnym doświadczeniom naszych pracowników, wspomaganym w działaniu nowoczesnymi, komputerowymi technikami obliczeniowymi i wysokiej klasy aparaturą pomiarową. Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska ulegają ciągłym i szybkim przekształceniom, dlatego też niezależnie od wykonywania bieżących zobowiązań, nasza firma stale monitoruje te zmiany, tak aby w każdym momencie móc reagować i sugerować Państwu coraz korzystniejsze kierunki działania.
Dzięki profesjonalnemu wykonywaniu powierzonych nam zadań i kompetencji naszych specjalistów zyskaliśmy renomę i uznanie wśród naszych klientów

Działalność firmy

Przedsiębiorstwo zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Gdańsku 31.12.1988 roku (RHB 2006). Działalność gospodarczą rozpoczeliśmy 15.01.1989. W dniu 02.08.2001 r. Spółkę wpisano w Sądzie Rejonowym w Gdańsku do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024314. W 1993 roku firma uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie ochrony powietrza i powierzchni ziemi – zaświadczenie nr NPo/rz/221/93 z dn. 24.02.1993r.

Od roku 1999 zatrudniona kadra posiada tytuły biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie:

  • postępowania wodnoprawnego;
  • ochrony przyrody;
  • sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko;
  • sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Od roku 2000 nasi pracownicy posiadają tytuły  biegłych z listy wojewody pomorskiego w zakresie:

  • postępowania wodnoprawnego;
  • ochrony przyrody;
  • sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Po cyklu szkoleń pracowników w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie pod nadzorem pracowników British Standards Institution, w 1997 roku wprowadziliśmy zasady funkcjonowania zgodne z normą ISO 14000.